KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lĩnh vực cầu - đường

Ngày đăng: 7/12/2017 11:18:55 PM | Xem: 599
+ GIẢM LÚN  ĐƯỜNG ĐẦU CẦU BẰNG MỐ MỞ RỘNG CÓ BẢN GIẢM TẢI TOÀN KHỐI - Trần Minh Phụng (abstract)
+ Tính toán chiều sâu vệt lún bánh xe của mặt đường bê tông nhựa bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (abstract)
+ Tính toán mô phỏng nhiệt độ mặt đườngbằng phương pháp số- Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (abstract)