KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Đề cương đồ án tốt nghiệp (đề tài 4) ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng: 6/15/2017 10:43:16 PM | Xem: 513
ĐỀ TÀI 4: KIẾN TRÚC + KẾT CẤU (60%), NỀN MÓNG (40%)
Lưu ý: Đề tài 4 sinh viên không thực hiện phần thi công do đó khối lượng phần kết cấu và nền móng phải đặc biệt và lớn hơn so với đề tài 3. Giảng viên hướng dẫn linh hoạt trong vấn đề này. Sau đây là một gợi ý:
Quy mô công trình: Mặt bằng (diện tích³500m2), số tầng (chưa tính tầng hầm): 14-18 tầng, tối thiểu 1 tầng hầm. 
Loại kết cấu: Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, kết cấu liên hợp thép bê tông