KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch kiểm tra kết thúc học phần (học lại) môn ANH VĂN 1(AV204) và ANH VĂN 2(AV205)

Ngày đăng: 11/13/2017 2:45:17 PM | Xem: 202
Khoa Kiến trúc Xây dựng xin thông báo đến các bạn sinh viên đang học lại học phần anh văn (AV204 và AV205) lịch kiểm tra kết thúc học phần như sau:
- Thời gian và phòng kiểm tra: xem tại đây
- Danh sách sinh viên lớp anh văn 1 (AV204): xem tại đây
- Danh sách sinh viên lớp anh văn 2 (AV205): xem tại đây