KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo v/v thực hiện chuyên môn của Chương trình Thiết kế đồ họa

Ngày đăng: 03/09/2019 19:13 | Xem: 55
Chương trình Thiết kế đồ họa thông báo đến quý thầy/cô một số công việc cần thực hiện như sau:
1. Giáo viên được phân công giảng dạy học phần nào thì liên hệ thư ký chương trình ngành đó để lấy đề cương chương trình trình và soạn giảng. 
2. Nộp lịch trình giảng dạy các học phần giảng dạy ngành đồ họa (có thầy Cử), kiến trúc, Quy hoạch vào ngày 9/9. File cứng 2 bản và file mềm. 
3. Thầy Kỳ, cô Loan, cô Thi và cô Điệp nộp đề cương chương trình đồ họa chỉnh sửa theo phân công trong cuộc họp.  
Trân trọng thông báo.
TKCT