KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Chuẩn Đầu Ra

Ngày đăng: 27/03/2015 09:40 | Xem: 1771
1.      Về ngoại ngữ
a.      Các khóa tuyển sinh trước năm 2015
+ Đại học chính qui: TOEFL PBT (450); TOEIC (450);IELTS (4,5); EPT-UTDM (45); DELF (A2); HSK (A2); TOCFL(A2).
+ Đại học hệ thường xuyên: TOEFL PBT (400); TOEIC (400);IELTS (4,0); EPT-UTDM (40); DELF (A1); HSK (A1); TOCFL(A1).
+ Cao đẳng chính qui: TOEFL PBT (350); TOEIC (350);IELTS (3,5); EPT-UTDM (35); DELF (A1); HSK (A1); TOCFL(A1).
b.      Khóa tuyển sinh năm 2015
+ Đại học chính qui: TOEFL iBT (45); TOEIC (450);IELTS (4,5); EPT-UTDM (45- bậc 3).
+ Đại học hệ thường xuyên: TOEFL iBT (40); TOEIC (400);IELTS (4,0); EPT-UTDM (40 – bậc 3).
c.      Các khóa tuyển sinh từ 2016 về sau
+ Đại học chính qui: TOEFL iBT (45); TOEIC (450 – 4 kỹ năng);IELTS (4,5); EPT-UTDM (45- bậc 3); DELF (B1-bậc 3); HSK (B1- bậc 3); tiếng Pháp quốc gia trình độ B; tiếng Trung quốc gia trình độ B; tiếng Hàn TOPIK II (cấp 3); tiếng Nhật JLPT (cấp N4).
+ Đại học hệ thường xuyên: TOEFL iBT (45); TOEIC (450 – 4 kỹ năng);IELTS (4,5); EPT-UTDM (40- bậc 3); DELF (B1-bậc 3); HSK (B1- bậc 3); tiếng Pháp quốc gia trình độ B; tiếng Trung quốc gia trình độ B; tiếng Hàn TOPIK II (cấp 3); tiếng Nhật JLPT (cấp N4).
Chú ý quan trọng
Các loại chứng chỉ ngoại ngữ phải do các đơn vị sau đây cung cấp:
TOEFL; TOEIC: Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ
IELTS: Đại học Cambridge
EPT-UTDM: Đại học Thủ Dầu Một
DELF: Bộ giáo dục Pháp
HSK: Đại học Hanban - Trung Quốc
TOCFL: Bộ giáo dục Đài Loan
Tiếng Pháp quốc gia, tiếng Trung quốc gia (trình độ A, B): trường Đại học Thủ Dầu Một, các trường thuộc Đại học quốc gia, trường Đại học Sư phạm TpHCM, Đại học SPKT TpHCM, Trung tâm ngoại ngữ - tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương).
Tiếng Hàn: Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc
Tiếng Nhật: Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản
Thời hạn hiệu lực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế  theo thời hạn ghi trên chứng chỉ. Thời hạn của chứng chỉ EPT-UTDM là 4 năm
2.      Về tin học
a.      Các khóa tuyển sinh trước 2016
+ Đại học chính qui: chứng chỉ tin học ứng dụng B quốc hoặc Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin – chuẩn kỹ năng sử dụng nâng cao
+ Cao đẳng chính qui (từ khóa 2014 về trước): chứng chỉ tin học ứng dụng A quốc gia hoặc Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin – chuẩn kỹ năng sử dụng cơ bản
b.      Khóa tuyển sinh 2016
+ Đại học chính qui: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin – chuẩn kỹ năng sử dụng nâng cao
+ Hệ thường xuyên: miễn chuẩn đầu ra tin học
Chú ý quan trọng
Các loại chứng chỉ ứng dụng tin học trình độ A, B quốc gia phải do các đơn vị sau đây cung cấp: trường Đại học Thủ Dầu Một, các trường thuộc Đại học quốc gia, trường Đại học Sư phạm TpHCM, Đại học SPKT TpHCM, Trung tâm ngoại ngữ - tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương).
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin – chuẩn kỹ năng sử dụng cơ bản, nâng cao do trường Đại học Thủ Dầu Một cấp)
3.      Về kỹ năng xã hội: (chỉ áp dụng cho sinh viên đại học chính qui tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau)
Chứng chỉ kỹ năng xã hội do trường Đại học Thủ Dầu Một cấp.