KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo về Cuộc thi thiết kế Kiến trúc "Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam" của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ngày đăng: 11/18/2018 2:57:13 PM | Xem: 149
Chuyển tiếp Công văn số: 105/KT về việc đề nghị hợp tác hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi kiến trúc "Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam" do Tạp chí Kiến trúc phối hợp  tổ chức cùng Công ty TNHH TM và DV Gió Việt. 
QTW: Nguyễn Đình Kỳ