KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ email liên hệ của Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật và các chương trình đào tạo

Ngày đăng: 11/14/2018 1:46:30 PM | Xem: 111
1. Email Khoa Kiến trúc - Xây dựng và Mỹ Thuật: khoaktxd@tdmu.edu.vn
2. Chương trình Kiến trúc: kientruc@tdmu.edu.vn
3. Chương trình Xây dựng: ktxd@tdmu.edu.vn
4. Chương trình Quy hoạch Đô thị: qhvdt@tdmu.edu.vn
5. Chương trình Thiết kế Đồ họa: tkdh@tdmu.edu.vn
6. Quản trị website: websitekientrucxaydungmythuat@gmail.com

Thư ký Khoa