KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG U&I

Ngày đăng: 5/4/2018 3:38:34 PM | Xem: 104
Khoa Kiến trúc Xây dựng xin thông báo đến các bạn sinh viên đã tốt nghiệp về thông tin tuyển dụng của công ty Cổ phần Xây dựng U&I
Số lượng: 05 người
Trình độ: Đại học chuyên ngành xây dựng DD&CN, Kiến trúc.
Các thông tin cụ thể: xem tại đây