KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thay đổi phòng học môn đồ án kết cấu thép - XD036.14.01 từ ngày 13/3/2018

Ngày đăng: 3/6/2018 6:45:57 PM | Xem: 166
Thông báo thay đổi phòng học môn Đồ án kết cấu thép - XD036.14.01 sang phòng B2.104 từ ngày 13/03/2018 đến ngày 03/04/2018.