KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo nghỉ học môn Đồ án kết cấu thép - XD036.14.01

Ngày đăng: 2/10/2018 9:03:28 AM | Xem: 169
THÔNG BÁO LCH NGH HC NGÀY 27/02/2018 – XD036.14.01
 
Stt Môn Mã HP Nhóm Thi gian ngh Ging viên
Ngày Bui Phòng
01 Đồ án kết cấu thép XD036 XD036.14.01 27/02/2018 Sáng G2.108 Phan Thành Nhân