KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông báo nghỉ học môn Kỹ thuật thi công công trình - XD146

Ngày đăng: 1/3/2018 9:06:34 AM | Xem: 184
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC NGÀY 04; 05/01/2018
Stt Môn Mã HP Nhóm Thời gian nghỉ Giảng viên
Ngày Buổi Phòng
01 Kỹ thuật thi công công trình (2+1) XD146 XD146.15.01 04/01/2018 Sáng E2.402 Nguyễn Minh Thi
02 Kỹ thuật thi công công trình (2+1) XD146 XD146.15.01 05/01/2018 Sáng E2.401 Nguyễn Minh Thi