KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Các Ngành Đào Tạo

Ngày đăng: 27/03/2015 09:39 | Xem: 2174
I. Ngành đào tạo
Khoa Kiến trúc - Xây dựng (trường Đại học Thủ Dầu Một) đào tạo trình độ đại học các ngành như sau
STT Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp tốt nghiệp
01 Kỹ thuật xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ sư
- Xây dựng cầu đường Kỹ sư
02 Kiến trúc - Kiến trúc dân dụng và công nghiệp Kiến trúc sư
- Thiết kế nội thất Kiến trúc sư
03 Qui hoạch vùng và đô thị - Qui hoạch vùng Kiến trúc sư
- Kỹ thuật hạ tầng và đô thị Kiến trúc sư

Thông tin cụ thể về các ngành đào tạo
- Ngành Kỹ thuật xây dựng: tải về
- Ngành Kiến trúc: tải về
- Ngành Thiết kê nội thất: tải về
- Ngành Qui hoạch:tải về
II. Mục tiêu đào tạo
1. Kỹ sư xây dựng
     Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng, đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, có năng lực tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách kỹ sư chuyên ngành xây dựng.
2. Kiến trúc sư
     Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo đội ngũ kiến trúc sư chuyên ngành kiến trúc công trình có khả năng đảm nhận các công tác trong ngành thiết kế kiến trúc, quy hoạch, quản lý quy hoạch, tư vấn thiết kế và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và quản lý đô thị.
III. Triển vọng nghề nghiệp
1. Kỹ sư xây dựng
- Kỹ sư trong các tổ chức tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát kỹ thuật xây dựng.
- Kỹ sư trong các tổ chức tư vấn quản lý dự án xây dựng
- Kỹ sư trong các tổ chứcquản lý thi công công trình
- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu  trong các cơ sở đào tạo liên quan đến chuyên ngành được đào tạo
2. Kiến trúc sư
- Kiến trúc sư trong các tổ chức tư vấn thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch đô thị, thiết kế nội thất, kỹ thuật hạ tầng đô thị
- Có khả năng giám sát bản quyền thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp.
- Có khả năng tham gia hoạt động trong các Ban quản lý dự án công trình xây dựng, trong các tổ chức Quản lý Nhà nước ngành xây dựng, tham gia hoạt động trong các tổ chức đào tạo ngành xây dựng
- Tham gia giảng dạy, nghiên cứu  trong các cơ sở đào tạo liên quan đến chuyên ngành được đào tạo