KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Hội Đồng Khoa Học ngành Kiến trúc - Xây dựng

Ngày đăng: 27/03/2015 09:39 | Xem: 2373
Chức năng, nhiệm vụ
Hội đồng khoa học của ngành là tổ chức tư vấn giúp trưởng khoa trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong ngành. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận và phát biểu với trưởng khoa về:
1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của ngành, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;
2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học các cấp;
3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài cấp các cấp;
4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của ngành;
5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của ngành.
6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng khoa.

Danh sách hội đồng khoa học ngành Kiến trúc - Xây dựng 

1. Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Huỳnh Tấn Tài - Trưởng khoa Kiến trúc - Xây dựng (trường Đại học Thủ Dầu Một)
2. Phó chủ tịch hội đồng: TS Trần Vũ Tự - trường Đại học SPKT tp. Hồ Chí Minh
3. Thư ký hội đồng: Ths. Trần Minh Phụng - giảng viên khoa Kiến trúc - Xây dựng(trường Đại học Thủ Dầu Một)
4. Các thành viên của hội đồng:
 PGS.TS. Hoàng Xuân Niên - Viện trưởng viện NCKH và pPhát triển Công nghệ (trường Đại học Thủ Dầu Một)
TS. Trần Thị Thúy Nga - Phó trưởng khoa Kiến trúc - Xây dựng (trường Đại học Thủ Dầu Một)
TS. Lê Anh Vân - giảng viên khoa Kiến trúc - Xây dựng(trường Đại học Thủ Dầu Một)
TS. Lê Trọng Hải - giảng viên thỉnh giảng khoa Kiến trúc - Xây dựng(trường Đại học Thủ Dầu Một)